ABONELİK İŞLEMLERİ

İletişim
444 54 99 ACİL 187

Neden Doğal Gaz

Doğal gaz nedir?
 
Başta CH4; Metan ve C2H6; Etan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Güvenli bir yakıt mıdır?
 
Doğal gaz güvenlik önlemleri alındığı sürece tehlikeli değildir. AGDAŞ, doğal gazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

Neden daha verimlidir?
 
Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğal gaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.
 
Nasıl oluşur?
 
Doğal gaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.
 
Niçin temiz enerjidir?
 
Doğal gaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir.
Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.
 
Neden kötü kokar?
 
Tabii halde kokusuz olan doğal gaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici bir madde eklenir.
Şebekeye verilen doğal gaza, çürük sarımsak kokusu veren THT; Tetra Hidro Teofen ve TBM; Tersiyer Bütil Merkaptan maddesi katılmaktadır.
 
Konutlardaki kullanım alanları nelerdir?
 
  • Doğal gaz, konutlarda başlıca ısıtma, sıcak su ve ocaklarda kullanılır,
  • Sadece ısınma amacıyla sadece doğal gaz sobası olarak kullanılabilir,
  • Isınma ve sıcak su elde etme amacıyla sadece kombi ve şofbenlerde kullanılabilir,
  • Isınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla kullanılabilir,
 
Nasıl yanar?
 
Yakıt gazları tutuşturuldukları zaman havanın oksijeni ile birleşerek yanarlar. Bir gazın yanması, gaz içerisinde bulunan kimyasal enerjinin kuvvetli bir sıcaklık ve ışık üreterek ortaya çıktığı kimyasal ve fiziksel bir olaydır. Doğalgaz tam yandığında, yanma sonucu karbondioksit CO2; ve su buharı H2O; açığa çıkarır. Bununla birlikte azotoksit, azotdioksit ve kükürtdioksit açığa çıkar, ancak bu emisyon, diğer yakıtların yanması sonucu çıkan oranların çok çok altındadır.
Doğal gazın içindeki karbon (% C) miktarının diğer yakıtlara göre az olması mavi ve mat bir alevle yanmasını sağlar. Bu ise ocaklarda radyasyon (ışınım) yoluyla ısı kaybını azaltır. Gazların homojen bir yapısı olması dolayısıyla hava ile karışımları daha kolaydır. Bu yüzden yanma verimi de yüksek olur. (%95-99)
 
Sanayideki kullanım alanları nelerdir?
 
Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğal gaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır.Türkiye'nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğal gazla çalışan santrallerde üretilmektedir.
 
Zehirleyici bir gaz mıdır?
 
Çoğu gaz zehirlenmeleri karbonmonoksite (CO) bağlı olarak gerçekleşir. Karbonmonoksit (CO) kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğal gaz karbon monoksit içermediğinden zehirleyici değildir.
Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan ortamların mutlaka havanlandırma menfezleri olmalıdır.